سخنان اندیشمندان

آقا نیامدی!

اين هفته هم گذشت تو اما نيامدی
خورشيد خانواده ی زهرا نيامدی
از جاده ی هميشه ی چشم انتظارها
ای آخرين مسافر دنيا نيامدی
صبحی کنار جاده تو را منتظر شديم
“آمد غروب، رفت و تو آقا نيامدی”
امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنيم؟
آقاي من ! اگر زد وفردا نيامدی
غيبت بهانه ای است که پاکيزه تر شويم
تا روبرويمان نشدی ، تا نيامدی

سردی هوا

شنیــده بودم که خاک سرد است!
ایـــن روزها اما انــــــــــــــــــــــگار آنقـــدر هوا ســـرد است،
که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را…!!!

وایبر

شاید باورتون نشه به دختره میگم برو از بازار وایبر رو بگیر نصب کن، از میدون پانزده خرداد زنگ زده میگه من بازارم! کدوم مغازه برم؟ سهراب قایقت جا داره داداش؟ منم سوار کن…!!!

زانتيا !!

امروزسرکار دختره باهزار عشوه ازم پرسید: ببخشید شما زانتیا دارین؟ گفتم: نخیر چطور! گفت: چقدبد، خواستم برام چنتاآهنگ بریزی! اونجابودکه فهمیدم منظورش زاپیابوده! همه باهم الهی العفو…!!!

خوشتیپ

میگن خوشتیپا عمرشون کوتاهه
خوشبحالت حالاحالاهازنده ای!

توجیه های غلط

۱- غيبت… تو روشم ميگم!
۲- تهمت… همه ميگن!
۳- دروغ… مصلحتى!
۴- رشوه… شيرينى!
۵- ظلم… حقشه!
۶- مال حرام… پيش سه هزار ميليارد هيچه!
۷- ربا… همه ميخورن!
۸- نگاه به نامحرم… يه نظر حلاله!
۹- مجلس حرام… يک شب که هزار شب نميشه!
۱۰- بخل… اگه خدا ميخواست بهش ميداد!
۱۱- بي حجابي… دلم پاکه…

فقر آهن

نگران فقر آهن بچه ها نباشید، “روی”شان زیاد است.
“علیرضا جمشیدی”

تاریخ تولید

ی پاکت شیر خریدم، تاریخ تولیدش مال فرداست !!!
به نظرت بخورم یا بزارم تولید شه بعد بخورم ؟؟!!!

زهره

تابیست سالگیم فکرمیکردم اسمم زهره است، چون همیشه مادرم وقتی میخواست بیدارم کنه، می گفت: پاشو ظهره…!!!

آژانس

نصف شب مامانم حالش خراب شده زنگ زدم آژانس!
میگه: ماشین میخواین؟
میگم: پـَـ نـَـ پـَـ ، امشب شب مهتــابه حبیبم رو میخوام…!!!