Thursday ، 23 May 2024 / پنج شنبه ، 3 خرداد 1403
چه خبر؟
خانه > مذهبی > زنان نفرین شده (2)

زنان نفرین شده (2)

زنان نفرین شده (قسمت دوم)

زنی که با شوهر خود پرخاشگری می کند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که با زبان خود با شوهرش پرخاشگری نماید در روز قیامت او را با زبان آویزان نموده و دو دستش را با میخهایی از آتش میخکوب خواهند نمو. (13)

زنی که شوهرش را سحر کند

زنی به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده و به ایشان گفت: همسری دارم که نسبت به من خشن است و من با سحر و جادو کاری به او کرده تا او را نسبت به خود مهربان سازم؛
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: اف بر تو! تو با این کار دین خود را مکدّر ساختی، ملائکه ی آسمانها و زمین بر تو لعن و نفرین فرستادند.
سپس آن زن. روزها را روزه و شبها را به شب زنده داری پرداخته و لباسهای خشن بر تن نموده و موهای سر خود را تراشید و بدین وسیله اظهار توبه کرده و از کرده خویش ابراز ندامت نمود.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) پس از اطّلاع از رفتار او فرمودند: توبه ی این زن با تراشیدن موهای سر ــ پذیرفته نخواهد شد تا آنکه شوهرش را از خود راضی نماید.(14)

زنی که بدون اذن و اجازه ی شوهرش از خانه خارج می شود

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموند: زنی که برای بیرون رفتن از منزل لباسهایش را پوشیده و بدون اذن و اجازه ی شوهرش از خانه اش بیرون رود تا آن هنگام که به خانه اش برگردد مورد لعن و نفرین تمام اشیاء قرار می گیرد.(15)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که بدون اذن و اجازه ی شوهرش از خانه خارج شود، مستحقّ نفقه و خرجی نمی باشد تا آن هنگام که به خانه برگردد.(16)

زنی که شوهر خود را خشمگین می سازد

واقع نمی شود تا آن هنگام که شوهرش از او راضی گردد.(18)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شوهرش بر او خشمگین شود و سعی و تلاش در جلب رضایت شوهر ننماید خدای متعال بر او غضب و خشم می نماید، تا آن هنگام که شوهرش از دست او راضی گردد.(19)

زنی که با غیر شوهر خود ارتباط نامشروع دارد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که با غیر شوهرش رابطه ی نامشروع دارد خدای متعال او را بعد از آنکه در قبر مورد عذاب قرار داد در روز قیامت با آتش جهنّم می سوزاند.(20)
امیرالمؤمنین (علیه السلام) به گروهی فرمودند: آیا می خواهید شما را به زنای بزرگ خبر دهم؟
آن گروه گفتند: آری.
آن حضرت (علیه السلام) فرمود: زنای بزرگ آن است که زنی به همسر خود خیانت نموده و با مرد دیگری رابطه ی نامشروع داشته و از این عمل فرزندی به دنیا می آورد، سپس این فرزند را به شوهرش نسبت می دهد. خدای متعال در روز قیامت با چنین زنی سخن نمی گوید و به او نگاه رحمت نمی افکند و او را مورد تزکیه قرار نمی دهد و به عذاب دردناکی دچارش می سازد.(21)

زنی که با شوهر خود درگیر شده و به او دست درازی نموده و گریبان او را می گیرد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که به طرف شوهرش دست درازی کرده و قصد کشیدن موی او یا چاک نمودن گریبان او را دارد، خدای متعال در روز قیامت میخ هایی از آتش را بر دست چنین زنی می کوبد.(22)

زنی که برای خودش دعا می کند امّا برای شوهرش دعا نمی کند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که نماز خود را بجا آورده و در ضمن نمازش برای خود دعا نماید، امّا برای شوهرش دعا نکند، خدای متعال نماز او را برمی گرداند و آن را قبول نمی کند تا آنکه آن زن برای شوهر خود نیز دعا نماید.(23)

زنی که از شوهر خود دوری نموده و از او گریزان می باشد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که از شوهر خود دوری نموده و از او گریزان باشد و با این کار به شوهر خود ظلم نماید؛ چنین زنی با فرعون و هامان و قارون در قعر جهنّم محشور خواهد شد. مگر آنکه توبه نموده و از کرده ی خود پشیمان شده و به نزد شوهر خود برگردد.(24)

زنی که شوهرش از دست او راضی و خشنود نیست

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به حضرت فاطمه ی زهرا (علیها السلام) فرمودند: ای فاطمه! سوگند به خدایی که مرا بحق به پیامبری برانگیخت، اگر از دنیا بروی در حالی که شوهرت از دست تو راضی نباشد ؛ من بر جنازه ات نماز نخواهم خواند.(25) (26)

زنی که بدون اجازه ی و اذن شوهرش روزه ی مستحبّی می گیرد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که بدون اجازه ی شوهرش روزه ی غیر واجب بگیرد (27) از جمله ی گناهکاران خواهد بود، (28) مگر آنکه آن روزه واجب باشد مانند روزه ی ماه مبارک رمضان و مثل آن.(29)

13ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة تردّ ــ علی زوجها ــ إلاّ علّقت ــ یوم القیامة ــ بلسانها. و سمرّة کفیّها بمسامیر من نار (مستدرک ج 14 ص 240).

14ــ قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): أقبلت إمرأة إلی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقالت: ــ یا رسول الله ــ إنّ لی زوجاً. و له * ــ علیّ ــ غلظة. و إنّی صنعت به شیئاً لأعطفه علیّ.
فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله): اُفّ لک. کدّرت ــ دینک.
لعنتک الملائکة الأخیار.
(لعنتک الملائکة الأخیار. لعنتک الملائکة الأخیار)ــ
لعنتک الملائکة السماء. لعنتک ملائکة الأرض.
فصامت نهارها. و قامت لیلها. و لبست المسوح. ثمّ حلقت رأسها.
فبلغ ذلک رسول الله (صلی الله علیه و آله).
فقال (صلی الله علیه و آله): إنّ حلق الرأس لا یقبل منها حتّی ترضی الزوج (النوادر للسیّد فضل الله الراوندی ــ علیه الرحمة ــ ص 152).
(و راجع: الجعفریّات ص 169 ــ 170 باب: التغلیظ فی السحر).
(و راجع: مکارم الأخلاق ج ص ).
*فی الجعفریّات: به. ــ فی الجعفریّات: کفرتی. ــ ما بین القوسین لم یذکر فی الجعفریّات.
15ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة لبست ثیابها. و خرجت ــ من بیتها ــ بغیر إذن زوجها. إلاّ لعنها کلّ رطب و یابس حتّی ترجع إلی بیتها (عوالم علوم سیّدة النساء (علیها السلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 525).
16ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما إمرأة خرجت من بیتها ــ بغیر إذن زوجها ــ فلا نفقة لها. حتّی ترجع (من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 278 و الکافی ج 5 ص 514 و مکارم الأخلاق ج 1 ص 465).
17ــ زیرا گاهی ممکن است که خشم و غضب و نارضایتی شوهر ــ از همسرش ــ بیجا ــ و بناحق ــ بوده باشد.
18ــ قال الإمام الصادق (علیه السلام): أیّما إمرأة ــ باتت ــ و زوجها علیها ساخط ــ فی حقّ ــ لم تقبل منها صلاة حتّی یرضی عنها (الکافی ج 5 ص 507 و الفقیه ج 3 ص 278 و المکارم ج 1 ص 465).
قال الإمام الصادق (علیه السلام): ثلاثة لا تقبل لهم صلاة.
و إمرأة ــ باتت ــ و زوجها علیها ساخط (الکافی ج 5 ص 507).
19ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة غضب علیها زوجها. و لم تسترش منه حتّی یرضی. إلاّ کانت فی سخط الله و غضبه. حتّی یرضی عنها زوجها (عوالم علوم سیّدة النساء (علیها السلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 525).
20ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): اشتدّ غضب الله علی إمرأة ــ ذلک بعل ــ ملأت عینها من غیر زوجها ــ أو غیر ذی محرم منها ــ فإنّها ــ إن فعلت ذلک ــ أحبط الله کلّ عمل عملته.
فإنّ اوطأت فراش ــ غیره ــ کان حقّاً علی الله تعالی أن یحرقها ــ بالنار ــ بعد أن یعذّبها فی قبرها (عقاب الأعمال ص 338 و اعلام الدین ص 418).
21ــ عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): ألا اُخبرکم بأکبر الزنا؟
قالوا: بلی.
قال (علیه السلام): هی امراة توطیء فراش زوجها. فتأتی بولد ــ من غیره ــ فتلزمه زوجها.
فتلک الّتی لا یکلّمها الله و لا ینظر إلیها ــ یوم القیامة ــ و لا یزکّیها ــ و لها عذاب ألیم (من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 376 و جامع الأحادیث للشیخ جعفر بن أحمد القمّی ــ علیه الرحمة ــ ص 197).
(راجع: الکافی ج 5 ص 543 و عقاب الأعمال ص 312 ــ 313 و المحاسن ج 1 ص 195 و تفسیر العیّاشی ــ علیه الرحمة ــ ج 1 ص 314).
22ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة تمتد یدیها. ترید أخذ شعره من زوجها ــ أو شقّ ثوبه ــ إلاّ سمّر الله کفیها بمسامیر من نار (مستدرک الوسائل ج 14 ص 240).
23ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة صلّت فرضها. و دعت لنفسها. ــ و لم تدع لزوجها ــ إلاّ ردّ الله علیها صلاتها حتّی تدعوا لزوجها (عوالم علوم سیّدة النساء فاطمة الزهرا (علیها السلام) و مستدرکاته ج 1 ص 535).
24ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما امرأة هجرت زوجها ــ و هی ظالمة ــ حشرت یوم القیامة مع فرعون و هامان و قارون فی الدرک الأسفل من النار.
إلاّ أن تتوب و ترجع (مکارم الأخلاق ج 1 ص 441).
25ــ باید دانست که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) این نصیحت را اگر چه ــ در ظاهر ــ به حضرت فاطمه ی زهرا (علیها السلام) فرموده است.
امّا ــ در حقیقت ــ مخاطب واقعی این دستور و پند و اندرز. سایر افراد جامعه هستند.
زیرا حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام) از جمله ی معصومین به شمار می آیند.
لذا از هر خطا و لغزشی دور هستند.
26ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ــ یا فاطمه ــ والّذی بعثنی بالحقّ ــ بشیر و نذیراً ــ و لو متِّ ــ و زوجک غیر راضٍ عنک ــ ما صلّیت علیک (عوالم علوم سیّدة النساء (علیها السلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 524).
27ــ زیرا ممکن است شوهر او ــ در آن روز ــ تمایل به همخوابی و نزدیکی داشته باشد.
و آن زن ــ با روزه دار بودن خود ــ مانع برآورده نمودن این خواسته ی مشروع شوهر خود خواهد گشت. زیرا مهمترین وظیفه ی زن. تمکین از شوهر و تأمین نیازهای مشروع اوست.
28ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة تصوم بغیر إذن زوجها تطوّعاً ــ لا لفرض شهر رمضان و غیره من النذر ــ إلاّ کانت من الآثمین (مستدرک الوسائل ج 14 ص 241).
(قال الإمام الباقر (علیه السلام) فی حدیث حول وظائف الزوجة): و لا یجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها (الخصال ص 588).
29ــ مانند نذری که با اجازه شوهر بوده و یا تعارضی با حقوق شوهر نداشته باشد.

داغ کن - کلوب دات کام محبوب کن - فیس نما

درباره‌ی ساقی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*