حیف نون

به حیف نون می گن: نفت، طلای سیاه است! حیف نون فرداش یه ۵ لیتری می اندازه گردنش…!!!