خمیردندون ممد

چرا اسم همه خمیردندون‌ها دخترونست؟
پونه، نسیم!
خب یه خمیردندون ممد هم بزنن ازشون کم نمیاد که…!!!