داغون

خیلی عجیبه! تا حالا دقت کردین که تو لحظه های داغونی فقط ی نفر می تونه آرومت کنه، اونم کسیه که داغونت کرده ..