عشق مار

به مار ميگن: عاشق شدي؟ ميگه: اي بابا گور باباي عشق، 5سال پاي دختر همسايه نشستم آخرش فهميدم شلنگه…