فرم دانشگاه

مورد داشتیم دختره ﻓﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ به این ترتیب… ﻧﺎﻡ :شراره ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ: جلالی ﻓﺮﺯﻧﺪ: ﺳﻮﻡ!!! اﯾﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻗﺒﻮل شده…!!!