لذت از تنهایی

ی ضرب المثل چینی میگه: اگه از تنهایی لذت نمیبری، ازدواج کن! اونوقت حتماً از تنهایی لذت میبری !!