لطیفه ی خنده دار

جمله ی عاشقانه ی غضنفر به نامزدش:دوستت دارم به اندازه ی تموم اذون های ماه رمضون