نوار خالی

حیف نون داشت نوار خالی گوش می داد و بلند بلند گریه می کرد، بهش میگن چرا گریه میکنی؟ میگه: دلم واسه خواننده اش میسوزه، طفلکی لال بوده !!