پ ن پ

مامان و بابام موقع جابه جا کردن مبل یک دفعه ولش کردند رو پام اشکم در اومده، تازه می پرسن: دردت اومد؟ پـــ نــه پـــ از اینکه می بینم رابطه شما دوتا انقدر خوبه و با هم همکاری می کنید، دارم اشک شوق می ریزم…!!!