Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/saqi/domains/saqi.ir/public_html/wp-content/themes/my-sahifa1/functions/theme-functions.php on line 1921
 سخنان اندیشمندان

بخشش

:

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.

پذیرش پوزش

:

عمری که خداوند از فرزند آدم پوزش را می پذیرد، شصت سال است.

تندخویی

:

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود.

درخواست

:

از دست دادن حاجت، بهتر از درخواست کردن از نااهل است.

خفتگان

:

مردم خفتگانند، چون بمیرند، بیدار می شوند !

فتنه

:

در فتنه ها هم چون شتر کم سن و سال باش ؛ نه پشت او قوی شده که سوارش شوند، نه پستانی دارد که بدوشند.

شرافت

:

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین، که آدمی پای بر شرافت خود بگذارد.