Tuesday ، 23 July 2024 / سه شنبه ، 2 مرداد 1403
چه خبر؟
خانه > مذهبی > زنان نفرین شده (1)

زنان نفرین شده (1)

قسمت اول

در روایات، به خصوصیات زنانی بر می خوریم که به علت کوتاهی از وظایف عقلی و شرعی شان نسبت به خانواده و همسر، مورد نکوهش قرار گرفته اند و برای آنها عقاب و نحوست های ویژه ای در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

زنی که خود را برای شوهرش آرایش و زینت نمی کند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نهی نمود از اینکه زنها خود را برای شوهرانشان زینت ننمایند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چنین زنانی را مورد لعن و نفرین قرار داد.(1)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من دشمن زنانی هستم که سلتاء و مرهاء هستند.
سلتاء زنی است که خضاب نمی کند و مرهاء زنی است که بر چشم خود سرمه نمی کشد.(2)

زنی که خود را برای غیر شوهرش آرایش می کند

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر زنی که خود را برای غیر شوهرش آرایش نماید، نماز او مورد قبول خدای متعال قرار نمی گیرد تا آنکه آرایش خود را بشوید و غسل نماید.(502) مانند غسل جنابت.(3)

زنی که شوهر خود را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نفرین شده است، نفرین شده است؛ زنی که همسر خود را آزار دهد و او را غمگین نماید.
و خوشبخت است، خوشبخت است؛ زنی که شوهر خود را مورد اکرام و احترام قرار داده و او را آزرده نساخته و در جمیع احوال مطیع او است.(4)

زنی که با زبان خود. شوهرش را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خدای متعال اعمال نیک زنی که با زبانش شوهر خود را مورد آزار و اذیّت قرار می دهد قبول نمی کند مگر آن هنگامی که رضایت شوهرش را جلب نماید.(5)

زنی که چیزی را که شوهر از آن کراهت داشته و نسبت به آن تنفّر دارد به خانه می آورد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: اگر زنی چیزی را که شوهرش از آن تنفّر دارد به منزل بیاورد، خدای متعال هفتاد مار و هفتاد عقرب را بر چنین زنی در قبر مسلّط می نماید. که تا روز قیامت او را نیش می زنند.(6)

زنی که مرد نامحرمی را بدون اذن و اجازه ی شوهر به منزل راه می دهد

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: برای یک زن جایز نیست که مرد نامحرمی را بدون اذن و اجازه ی شوهر به خانه راه دهد.(7) اگر او چنین کند خدای متعال بر او غضب نموده و مورد نفرین ملائکه قرار خواهد گرفت.(8)

زنی که به چهره ی شوهرش اخم می کند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که به چهره ی شوهرش اخم کند، خدای متعال بر او غضب می نماید و مورد عذاب الهی واقع خواهد شد.(9)

زنی که با شوهر خود بداخلاقی می کند

امام صادق (علیه السلام) در حدیثی که پیرامون موجودات مسخ شده است فرمودند: زنی که با همسرش کج خُلقی می نمود و از فرمان او سرپیچی می کرد و از همسرش گریزان بوده و از او دوری می کرد؛ سخ شده و به صورت عنکبوت درآمد.(10)

زنی که بدون اجازه و اذن شوهر از مال او بذل و بخشش می نماید

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که از مال شوهر بدون اجازه ی او صدقه دهد، خدای متعال گناه هفتاد سارق را در نامه ی عمل او می نویسد.(11)

زنی که توقّعات بیجای خود را بر شوهرش تحمیل می کند

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که با شوهر خود مدارا ننماید و در حالی که شوهرش توان و قدرت انجام توقّعات او را ندارد خواسته های خود را بر شوهرش تحمیل می کند؛ خدای متعال اعمال حسنه ی چنین زنی را قبول ننموده و در روز قیامت بر او غضب خواهد کرد.(12)

پی‌نوشت‌ها:

1ــ نهی (صلی الله علیه و آله) النساء أن یکنّ معطّلات ــ من الحلی ــ . و لا یشتبّهن بالرجال.
و لعن (صلی الله علیه و آله) من فعل ــ ذلک ــ منهنّ (دعائم الإسلام ج 2 ص 163).
قال الإمام الباقر (علیه السلام): لا ینبغی لإمرأة أن تعطّل نفسها من الحُلی.
و لو أن تعلّق ــ فی رقبتها ــ قلادة (دعائم الإسلام ج 2 ص 163).
قال الإمام الباقر (علیه السلام): لا یجوز للمرأة أن تعطّل نفسها. و لو أن تعلّق ــ فی عنقها ــ خیطاً.
و لا یجوز أن تُری أظافیرها بیضاء.* و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً (الخصال ص 587).
قال الإمام الباقر (علیه السلام): لا ینبغی للمرأة أن تدع یدیها من الخضاب. و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً. و لو کانت مسنّة (دعائم الإسلام ج 2 ص 167).
قال أبوعبدالله (علیه السلام) : لا ینبغی للمرأة أن تعطّل نفسها. و لو أن تعلّق ــ فی عنقها ــ قلادة.
و لا ینبغی أن تدع یدها من الخضاب. و لو أن تمسّها ــ بالحنّاء ــ مساً.
و إن کانت مسنّة (روضة الواعظین ج 2 ص 112 و من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 283).
*لثلاّ تشبیه أظافیرها بأظافیر الموتی.
2ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): إنّی لأبغض ــ من النساء ــ السلتاء و المرهاء.
فالستاء : الّتی لا تخضب . و المرهاء : الّتی لا تکتحل (جامع الأحادیث ص 202).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لبعض نسائه. ما لی أراک شعثاء. مرهاء. سلتاء (شرح نهج البلاغة لإبن أبی الحدید ج 11 ص 36).
3ــ قال الإمام الصادق (علیه السلام): أیّما إمرأة تطیّبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة.
حتّی تغتسل ــ من طیبها ــ ک غسلها من جنابتها (مکارم الأخلاق ج 1 ص 465 و الکافی ج 5 ص 507 و من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 278).
4ــ قال الإمام الصادق (علیه السلام): ملعونة . ملعونة. امرأة تؤذی زوجها و تغمّه.
و سعیدة. سعیدة. امرأة تکرم زوجها و لا تؤذیه.
و تطیعه فی جمیع أحواله (کنز الفوائی ج 1 ص 150).
5ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما امرأة آذات زوجها بلسانها. لم یقبل الله عزّ و جلّ منها صرفاً و لا عدلاً و لا حسنةً ــ من عملها ــ حتّی ترضیه . و إن صامت نهارها و قامت لیلها. و اعتقت الرقاب. و حملت علی جیاد الخیل فی سبیل الله. و کانت فی اوّل من یرد النار.
و کذلک الرجل إذا کان لها ظالماً (من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 8 و الأمالی للشیخ الصدوق ــ علیه الرحمة ــ ص 515 و مکارم الأخلاق ج 1 ص 463).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من کانت له امرأة تؤذیه . لم یقبل الله صلاتها و لا حسنة من عملها.
حتّی تعینه و ترضیه. و إن صات الدهر و قامت اللیل و أعتقت الرقاب. و أنفقت الأموال فی سبیل الله. و کانت اوّل من یرد النار.
ثمّ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): و علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب. إذا کان لها مؤذیاً ظالماً (عقاب الأعمال ص 335 و اعلام الدین ص 414).
6ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة أدخلت إلی بیتها ما یکره زوجها . إلاّ أدخل الله ــ فی قبرها ــ سبعین حیّةً و سبعین عقربةً. یلدغونها إلی یوم القیامة (عوالم علوم سیّدة النساء (علیها السلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 525).
7ــ لازم یه توضیح است که: آوردن مرد محرم به منزل نیز مستلزم رضایت شوهر است.
زیرا آوردن اشخاص به منزل ــ چه محرم و چه نامحرم و چه مرد و چه زن ــ بدون اذن و اجازه و رضایت شوهر جایز نیست.
8ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لا یحلّ لإمرأة أن تدخل بیتها من قد بلغ الحلم.
و لا تملأ عینها منه. و لا عینه منها.
و لا تأکل معه. و لا تشرب إلاّ أن یکون محرماً علیها. و ذلک بحضرة زوجها.
فإن فعلت. فقد سخط الله علیها. و من مقتها و لعنتها الملائکة (مستدرک الواسائل ج 14 ص 286).
9ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة عبست ــ فی وجه زوجها ــ إلاّ غضب الله علیها.
و زبانیة العذاب (عوالم علوم سیّدة النساء (علیها السلام) و مستدرکها ج 1 ص 525).
10ــ قال الإمام الصادق (علیه السلام) فی أصناف المسوخ و سبب مسخهم:
… أمّا العنکبوت. فکانت امرأة سیّئة الخُلق. عاصیة لزوجها. مولّیة عنه. فمسخها الله عنکبوتاً (الخصال ص 493 و علل الشرایع ج 2 الباب 239 الحدیث 4).
11ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأة تصدّقت من مال زوجها ــ بغیر إذنه ــ إلاّ کتب الله علیها ذنوب سعین سارقاً (عوالم علوم سیّدة النساء (علیها السلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 525).
12ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما إمرأة لم ترفق بزوجها. و حمّلته علی ما لا یقدر علیه و ما لا یطیق. لم یقبل الله منها حسنة. و تلقی الله عزّ و جلّ و هو علیها غضبان (مکارم الأخلاق ج 1 ص 463 و من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 9).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لا یحلّ للمرأة أن تکلّف زوجها فوق طاقته.
و لا تشکره إلی أحد من خلق الله عزّ و جلّ ــ لا قریب و لا بعید ــ (مستدرک الوسائل ج 14 ص 242).

داغ کن - کلوب دات کام محبوب کن - فیس نما

درباره‌ی ساقی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*