Warning: Declaration of tie_mega_menu_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $data_object, $depth = 0, $args = NULL, $current_object_id = 0) in /home/saqi/domains/saqi.ir/public_html/wp-content/themes/my-sahifa1/functions/theme-functions.php on line 1921
 سخنان اندیشمندان

قسمت

خودمان را با کلمه “تا قسمت چه باشد” گول میزنیم ! “قسمت” اراده من و توست !

خفتگان

:

مردم خفتگانند، چون بمیرند، بیدار می شوند !

حسرت

بر آن چه گذشت، آن چه شکست، آن چه نشد، حسرت نخور .. زندگی اگر آسان بود، با گریه آغاز نمی شد !

ظاهر زیبا

مردمی را دیدم که برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینه زیادی صرف می کردند، اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ !

بخت

اعتقاد به بخت و قسمت، بدترین نوع بردگی است !

فاجعه

:

و چه فاجعه ای است که باطل، به دستی عقل را شمشیر می گیرد و به دستی شرع را سپر !

چاپلوسی

:

انسان اگر انسان دیگری را بکشد، آدم می ماند، هر چند قاتل! لیکن آدمی که در مقابل آدمی دیگر خم می شود، یا چاپلوسی می کند، دیگر آدم نیست !

زندگی !

چه حکایت جالبیست !! کلمه زندگی با “زن” آغاز می شود و کلمه مردن با “مرد” … !!!