درد و دل

مشکلاتت را به هیچ کس نگو، 80 درصد اهمیتی نمی دهند و 20 درصد خوشحال می شوند.

فضیلت

?ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ،
?ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ “ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ “ﺷﻮﻧﺪ؛
⚪️ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭت است ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!

?ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ،
?ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ” ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ” ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
⚪️ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭت است، ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!

?ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
?ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
⚪️ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩت است، ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ يك ﻓﻀﯿﻠﺖ.

فهم دنیا

پس از عمری فــقر به ثروت و شهرت رسیدم و آموختم كه …
می‌توان خـانه خـرید ؛ ولی آشیانه نه…
می‌توان رختخواب خرید ؛ ولی خواب نه…
می‌توان دارو خرید ؛ ولی سـلامتی نه…
می‌توان ساعت خرید ؛ ولی زمــان نه…
می‌توان مقام خرید ؛ ولی احترام نه…
می‌توان کتاب خرید ؛ ولی دانش نه…
می‌توان آدم خرید ؛ ولی دل نه…

چارلی چاپلین

نابودی انسان

دو چیز انسان را نابود می‌کند!
مشغول بودن به گذشته.
مشغول شدن به دیگران.
هر کس درگذشته بماند، آینده را از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد، آسایش خود را از دست می‌دهد.

گذشته و آینده

هرچقدر احساس گناه داشته باشید، گذشته تغییر نمیکند !!
و هرچقدر استرس داشته باشید آینده عوض نمیشود . . .

امید خانه

به یک زن نگو :
تو که خانه بودی چیکار کردی؟
خستگیت واسه چیه؟
باید دقیق تر نگاه کنی
ریز بین باشی !
او هیچ کاری هم نکرده باشد ، امیدت را در این خانه زنده نگه داشته است…..♥

توجیه های غلط

۱- غيبت… تو روشم ميگم!
۲- تهمت… همه ميگن!
۳- دروغ… مصلحتى!
۴- رشوه… شيرينى!
۵- ظلم… حقشه!
۶- مال حرام… پيش سه هزار ميليارد هيچه!
۷- ربا… همه ميخورن!
۸- نگاه به نامحرم… يه نظر حلاله!
۹- مجلس حرام… يک شب که هزار شب نميشه!
۱۰- بخل… اگه خدا ميخواست بهش ميداد!
۱۱- بي حجابي… دلم پاکه…

فهم

دو قطره آب که به هم نزديک شوند، تشکيل يک قطره بزرگتر مي دهند…
اما دو تکه سنگ هيچ گاه با هم يکي نمي شوند! پس هرچه سخت تر باشيم، فهم ديگران برايمان مشکل تر است.

امروز

بين هزاران ” ديروز ” و ميليون ها ” فردا ” فقط يک ” امروز ” وجود دارد . . .
” امروز ” را از دست نده . . .

هفت پند مولوی

شب باش : در پوشيدن خطاي ديگران
زمين باش : در فروتني
خورشيدباش : در مهر و دوستي
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و ياري به ديگران
درياباش : در کنار آمدن با ديگران
خودت باش : همانگونه که مي نمايي..
: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ…ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..