سلول انفرادی

کسي که سلول انفرادي را ساخت، ميدانست سخت ترين کار انسان تحمل خويشتن است…

بدترین خطا

بدترین خطایی که مرتکب می شویم، توجه به خطای دیگران است.

تابلو

خیلی از آدمها تابلو هستن، اما ارزش هنری ندارن.

خدا

حکيمي راگفتند: خدارا چگونه ميبيني؟
گفت: آن گونه که مي تواند مچم رابگيرد، ولي هميشه دستم را مي گيرد.

با پول می شود؟

چارلی چاپلین می گوید:پس از کلی فقر به ثروت رسیدم،آموختم که با پول میشود خانه خرید ولی آشیانه،نه! رختخواب خرید ولی خواب،نه! ساعت خرید ولی زمان،نه!می توان مقام خرید ولی احترام،نه! میتوان کتاب خرید ولی دانش،نه! می توان دارو خرید ولی سلامتی،نه! می توان آدم خرید ولی دل،نه !

زمین خورده

حکم اعدام بود، اعدامی لحظه ای مکث کرد و بوسه ای برطناب دار زد، دادستان گفت صبرکنید، آهای زندانی این چه کاریست؟ زندانی خنده اي کرد و گفت: بیچاره طناب نمیذاره زمین بیفتم، ولی آدمها بدجور زمینم زدن ..

مهربانی

نيما يوشيج درجشن یک سالگی فرزندش نوشت:
پسرم! یک بهار، تابستان، پاییز و زمستان را دیدی! از این پس همه چیز جهان تکراریست، جز مهربانی ..

تاریکی

‏زیباترین عکس ها در اتآق های تاریک ظاهر میشوند. پس هروقت در قسمت تاریک زندگی ات واقع شدی، بدان خداوند میخواهد یک تصویر زیبا از تو بسازد.

سخنان زیبا

اگر سگ گرسنه ای را سیر کنید …

هرگز شما را گاز نخواهد گرفت.
تفاوت بنیادی انسان و سگ در همین است …

“مارک تواین”

مجسمه

خودت باش .. کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد! اینجا مجسمه سازی نیست !!