لطیفه

وقتی یک زن خوب کار می کنه میگن: مثل مرد کار می کنه، اما وقتی یک مرد خوب کار می کنه میگن: مثل خر کار می کنه…!!!