Friday ، 9 March 2018 / جمعه ، 18 اسفند 1396
چه خبر؟
خانه > کلام (برگ 20)

بایگانی نویسنده: ساقی

دست خالی

گویند اسکندر قبل از مرگ وصیت کرد: هنگام دفنم دست راست مرا بیرون از خاک بگذارید! پرسیدند: چرا؟ گفت: میخواهم تمام دنیا بدانند که اسکندر با آن همه شکوه و جلال دست خالی از دنیا رفت ! بیشتر بخوانید »

سه چیز

سه چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم ! سه چیز را پاک نگه دار: جسم لباس، خیال ! از سه چیز کار بگیر: عقل، همت، صبر ! از سه چیز خود را نگهدار: افسوس، نیرنگ، نفرین ! سه چیز را آلوده مکن: قلب، زبان، چشم ! و اما سه چیز را هیچ گاه و هیچ وقت فراموش مکن: خدا ، مرگ و دوست ..!! بیشتر بخوانید »

Green IT Solutions Andreas Grundner