انسان !

روزگاریست که شیطان می گوید: ” انسان ” پیدا کنید تا سجده کنم !!!