نابودی انسان

دو چیز انسان را نابود می‌کند!
مشغول بودن به گذشته.
مشغول شدن به دیگران.
هر کس درگذشته بماند، آینده را از دست میدهد
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد، آسایش خود را از دست می‌دهد.

گذشته و آینده

هرچقدر احساس گناه داشته باشید، گذشته تغییر نمیکند !!
و هرچقدر استرس داشته باشید آینده عوض نمیشود . . .

امید خانه

به یک زن نگو :
تو که خانه بودی چیکار کردی؟
خستگیت واسه چیه؟
باید دقیق تر نگاه کنی
ریز بین باشی !
او هیچ کاری هم نکرده باشد ، امیدت را در این خانه زنده نگه داشته است…..♥

توجیه های غلط

۱- غيبت… تو روشم ميگم!
۲- تهمت… همه ميگن!
۳- دروغ… مصلحتى!
۴- رشوه… شيرينى!
۵- ظلم… حقشه!
۶- مال حرام… پيش سه هزار ميليارد هيچه!
۷- ربا… همه ميخورن!
۸- نگاه به نامحرم… يه نظر حلاله!
۹- مجلس حرام… يک شب که هزار شب نميشه!
۱۰- بخل… اگه خدا ميخواست بهش ميداد!
۱۱- بي حجابي… دلم پاکه…

فهم

دو قطره آب که به هم نزديک شوند، تشکيل يک قطره بزرگتر مي دهند…
اما دو تکه سنگ هيچ گاه با هم يکي نمي شوند! پس هرچه سخت تر باشيم، فهم ديگران برايمان مشکل تر است.

امروز

بين هزاران ” ديروز ” و ميليون ها ” فردا ” فقط يک ” امروز ” وجود دارد . . .
” امروز ” را از دست نده . . .

هفت پند مولوی

شب باش : در پوشيدن خطاي ديگران
زمين باش : در فروتني
خورشيدباش : در مهر و دوستي
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و ياري به ديگران
درياباش : در کنار آمدن با ديگران
خودت باش : همانگونه که مي نمايي..
: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ:
ﺍﻭل ﺁﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ…ﺩﻭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ…..

انسان و اشیا

اشیا برای “استفاده شدن” و انسان ها برای “دوست داشتن” هستند، ولی افسوس امروزه از انسان ها استفاده می شود و اشیا دوست داشته می شوند.

خوشبختی

آدمي اگر بخواهد فقط “خوشبخت” باشد، به زودي موفق مي گردد…
ولي او مي خواهد “خوشبخت تر از ديگران” باشد و اين مشکل است…
زيرا او ديگران را خوشبخت تر از آنچه که هستند تصور مي کند.

شوخی

پست ترين ادمها کساني هستند که :
به دست گذاشتن رو نقطه ضعف ديگران
بگن :
شــــــــوخي …. !