سخنان اندیشمندان

کفاره گناهان

:

« هرکس نتواند کفّاره گناهانش را بپردازد، بايد بر محمّد و آلش درود فراوان بفرستد، چه آن گناهان را منهدم مي سازد. »
” مصابيح الدجي، ص ۴۱۹٫ “