گرفتار علی

یافاطمة الزهرا (س)
قصدت اين بود فقط يار علی باشی و بس
ظرف نُه سال گرفتار علی باشی و بس
از مقامات خودت دم نزدی تا که فقط
باعث گرمی بازار علی باشی و بس
بازوی تازه شکسته شده از يادت رفت
تا که هر لحظه نگهدار علی باشی و بس
خواستی ميخ تو را بند کند تا شايد
مثل يک عکس به ديوار علی باشی و بس

آقا نیامدی!

اين هفته هم گذشت تو اما نيامدی
خورشيد خانواده ی زهرا نيامدی
از جاده ی هميشه ی چشم انتظارها
ای آخرين مسافر دنيا نيامدی
صبحی کنار جاده تو را منتظر شديم
“آمد غروب، رفت و تو آقا نيامدی”
امروزمان که رفت چه خاکی به سر کنيم؟
آقاي من ! اگر زد وفردا نيامدی
غيبت بهانه ای است که پاکيزه تر شويم
تا روبرويمان نشدی ، تا نيامدی

خمینی

عاشقان را شور و مستي از “مي ” است…
مطربان را طرب و حالت از ” ني ” است….
من “خميني ” را ستايم چون که او
هم “خم ” است و هم ” مي” است و هم “ني” است.
(شعر از رهبرفرزانه انقلاب)
رحلت جانسوزش تسليت باد.

کفاره گناهان

:

« هرکس نتواند کفّاره گناهانش را بپردازد، بايد بر محمّد و آلش درود فراوان بفرستد، چه آن گناهان را منهدم مي سازد. »
” مصابيح الدجي، ص ۴۱۹٫ “

پیله به دنیا

:

مثل کسانی که فکر و خيالشان غرق در دنيا هستند، مثل کرم ابريشم است؛ هرچه بيشتر پيله دورش می ريسد، اسيرتر می شود.

عشق 4 حرفی !

فدای صداقت بيسوادی كه وقتی ازش پرسيدند: عشق چند حرفه؟ گفت 4 حرف، همه بهش خنديدند، اما او زير لب زمزمه ميكرد: حسين، حسين، حسين…

شعور حسینی

یادمان باشد: اول نماز حسین، بعد عزای حسین. اول شعور حسینی، بعد شور حسینی. محرم و صفر زمان بالیدن است نه فقط نالیدن، بساطش آموزه است نه موزه، تمرین خوب نگریستن است نه فقط خوب گریستن…

عاجزترین مردم

:

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
أَعجَز النّاسٍ مَن عَجَزَ عَنِ الدُّعاء (بحارالانوارج81 ص257) (بحارالانوارج90 ص291)

خشنودی مخلوق | غضب خالق

:

رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.
لا أفلَحَ قـَومٌ اشتَـروا مَـرضـاتِ المَخلـُوق بسَخَطِ الخـالِق (بحارالانوار،ج 44،ص383)

خیانت

:

هيچ حيله‌گر و خيانت كارى به بهشت نمی رود.
لا یَدخُلُ الجَنّةَ خِبٌّ ولا خائِنٌ.