خیانت

:

هيچ حيله‌گر و خيانت كارى به بهشت نمی رود.
لا یَدخُلُ الجَنّةَ خِبٌّ ولا خائِنٌ.