درد و دل

مشکلاتت را به هیچ کس نگو، 80 درصد اهمیتی نمی دهند و 20 درصد خوشحال می شوند.