شبکه های اجتماعی در قدیم

قدیما که شبکه های اجتماعی نبود، مردم پست هاشون رو روی در و دیوار توالت عمومی آپلود میکردن… درسته لایک نداشت، ولی دیدگاه های خوبی داشت…!