عیدسعید فطر

به نظرت این بی عدالتی نیست که توی عید سعید فطر، به کسانی که اسمشون سعید هستش، عیدی نمیدن؟؟