فصل بهار

حالا کم کم درخت بیدار شده!
لبریز بهار، فصل دیدار شده!
ای کاش که باغ خشک دل هم می دید!
در بین شکوفه ها گرفتار شده!
فرا رسیدن نوروز باستانی مبارک باد