مشغله های فکری حیف نون

سوالاتی که بشدت موجب مشغله فکری حیف نون شده:

1-وقتی ميگيم حرفی بين خودمون باشه، يعنی دقيقا کجامون باشه؟

2-چرا پله برقی تمومی نداره؟

3-اين چوبايی که دکترا دهن ما ميذارن بستنی هاشو کی خورده؟

4-چرا جمعه به شنبه نزديکه اما شنبه اينهمه ازجمعه دوره؟

5-چراغ يخچال از کجا ميدونه که ما کی با يخچال کارداريم که روشن ميشه؟

6- استامینوفن از کجامیدونه که کجامون دردمیکنه؟

‏7- چرا تخم مرغ فحش نیست ولی تخم سگ فحشه؟

8- وقتی برق میره کجا میره؟…!!!