نوروز مبارک

ناب ترین دعایم را بر تار خورشید و عرش کبریایی به ودیعه می گذارم تا همای سعادت بر زندگیتان لانه کند.
نوروزتان مبارک باد.