هدیه عقد

یه موقعی تو مراسم عقد سکه میدادن، بعدش نیم سکه، بعدش ربع سکه، بعد سکه یک گرمی و پارسیان شد ! اینجوری که پیش میره زمان ازدواج ما، بهمون کارت صدآفرین میدن …!!!