پ ن پ

از بیرون صدای قار قار میاد، دوستم میگه: صدای کلاغه؟ پَ نه پَ قناریه داره متال میخونه…!!