لطیفه

پــیرزنـه مـیره دکتــر، دکـتـر بهـش مـیگه: نـنـه هـم قــند داری هـم چربـی، پـیرزنه مـیگه: بـه عــروسام نـگی، یـه گـونـی بـرنـج هـم دارم…!!!