لطیفه

مورد داشتیم دانشجوی ترم اولی درخواست مبصری به آموزش دانشگا داده…!!!

لطیفه ی خنده دار

جمله ی عاشقانه ی غضنفر به نامزدش:دوستت دارم به اندازه ی تموم اذون های ماه رمضون

لطیفه

بدترین شکست عشقی عمرم رو کلاس سوم خوردم !! وقتی که فهمیدم جایزه ها رو مامانم میخریده، میداده به معلما !!

لطیفه

نقشی که فلفل در تربیت بچه های ایرانی داشته، کتاب تعلیمات اجتماعی نداشته !

لطیفه

نصیحت یکی به پسرش: هیچ وقت زن نگیر، به پسرت هم بگو زن نگیره !!

لطیفه

یارو رو داشتن میبردن اتاق عمل! ازش میپرسن همراه داری؟
میگه: آره ، خاموشش کردم !!

لطیفه

به پیرزنه میگن: ننه شوهرت بدیم یا بفرستیمت مکه؟
میگه: ننه، مکه که فرار نمی کنه !!

لطیفه

به یارو میگن: اینجا چیکار میکنی ؟؟
میگه: پس کجا چیکار کنم ؟؟!!